Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Restafiesta Oy
Porrassalmenkatu 25 B 26, 50100 Mikkeli

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jarmo Vuorinen
040 767 2048
jarmo.vuorinen@restafiesta.fi

3. Rekisterin nimi
Anttolanpoijun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteiden kehittäminen ja hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjien ilmoittamat tiedot eli esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden toimittamien tietojen pohjalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luvutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä. Sähköisten palveluiden palvelutarjoajat vastaavat tietoturvasta ja lainmukaisesta säilyttämisestä.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyynnöt jarmo.vuorinen@restafiesta.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Väärät tiedot on oikeus vaatia päivitettäväksi oikeiksi. 
Tietojen oikaisupyynnöt jarmo.vuorinen@restafiesta.fi